OVERIJSSEL – De Vecht bereikte vandaag volgens het waterschap een recordhoogte van 13,14 meter boven NAP. Dat is zeven centimeter hoger dan in 1998, het jaar waarin eveneens enorme wateroverlast ontstond. Het peil op de Vecht blijft nog geruime tijd hoog. Waterschap Vechtstromen houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 185 m3 per seconde. Volgens de huidige verwachting zal dit nog verder toenemen tot ongeveer 190 m3 per seconde later vandaag. De Vecht zit dus goed vol en gaat hier en daar ver buiten de oevers.

Vandaag bereikte de Vecht een recordhoogte, sinds het waterschap daar metingen doet. De waterstand op de Vecht blijft nog een tijd hoog. Circa 45 vrijwillige dijkwachters inspecteerden vandaag de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen.

Door admin